Home Kennis Gemeenten per 1 januari 2014 volledig bevoegd voor verlening omgevingsvergunning milieu

Gemeenten per 1 januari 2014 volledig bevoegd voor verlening omgevingsvergunning milieu

6 december 2013
Aart Jan van der Ven

Per 1 januari worden gemeenten volledig bevoegd gezag voor het vergunnen en toetsen van het milieudeel van de omgevingsvergunning voor alle voormalige provinciale milieu-inrichtingen, met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en BRZO-bedrijven. De Staatssecretaris van IenM schrijft dit in een brief van 26 november jl. aan de provincies en gemeenten.

Verklaring van geen bedenkingen

Deze overheveling van bevoegdheden van provincies naar gemeenten is het gevolg van de afschaffing van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) per 1 januari 2014. In de huidige situatie moet de provincie eerst een vvgb afgeven, voordat de gemeenten een omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten kunnen verstrekken. Voor de IPPC- en BRZO-bedrijven blijft de provincie bevoegd gezag.

RUD’s/Omgevingsdiensten

Afgesproken is dat de gemeenten deze taken zullen beleggen bij de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)/Omgevingsdiensten. Het proces van de vorming van deze RUD’s/Omgevingsdiensten zal per 1 januari 2014 zijn afgerond. Dan zijn 29 Omgevingsdiensten operationeel. Voor IPPC-/BRZO-bedrijven zijn zes gespecialiseerde BRZO-RUD’s opgericht. IPPC- en BRZO-bedrijven zijn chemische bedrijven (IPPC categorie 4) en bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en onder het BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999) vallen.

Financiën

Met het afschaffen van de vvgb en het overhevelen van de bevoegdheden van provincies naar gemeenten wordt ook het bijbehorende geld vanuit het provinciefonds naar het gemeentefonds overgeheveld. De hoogte van het bedrag wordt in de komende decembercirculaire bekend gemaakt. Met het oog op de continuïteit van de activiteiten van de RUD’s/Omgevingsdiensten adviseert de Staatssecretaris de gemeenten deze gelden één op één door te zetten naar de RUD’s/Omgevingsdiensten.

Gevolgen

In een bijlage bij de brief wordt gedetailleerd aangegeven welke gevolgen het afschaffen van de vvgb heeft.

Bronnen: Brief Staatssecretaris IenM d.d. 26 november 2013 www.omgevingsdienst.nl www.kennisportalwabo.nl

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags

Contact

Aart Jan van der Ven
Aart Jan van der Ven