Home Kennis Energie-innovatie: experimenteren in het kwadraat

Energie-innovatie: experimenteren in het kwadraat

13 oktober 2016

In het themanummer van Ensoc Magazine over energie-innovatie is een artikel verschenen van Robin Aerts en Lisette Baljon: “Energie-innovatie: experimenteren in het kwadraat.” In dit artikel wordt ingegaan op de ruimte die het recht biedt om te experimenteren op het vlak van energie-innovatie.

Robin en Lisette gaan in het artikel in op de mogelijkheden die de wetgever heeft geboden om af te wijken van omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving om energie-innovatie mogelijk te maken. Zij komen onder meer te spreken over de mogelijkheden die de Crisis- en Herstelwet en de Elektriciteitswet 1998 bieden om te experimenteren.

Bron: Ensoc Magazine themanummer energie-innovatie, mr. R.J.J. Aerts en L. Baljon “Energie-innovatie: experimenteren in het kwadraat.” Het artikel is tevens online verschenen.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags