Home Kennis Eerste uitspraak Afdeling over verkeersbesluit voor een laadpaal

Eerste uitspraak Afdeling over verkeersbesluit voor een laadpaal

15 februari 2018

Het lijkt wel het nieuwe NIMBY: iedereen is voor elektrisch rijden, maar niemand wil een laadpaal voor de deur. Verkeersbesluiten die parkeerplaatsen aanwijzen voor het opladen van elektrische voertuigen kunnen steeds vaker rekenen op bezwaar. De Afdeling heeft nu voor het eerst uitspraak gedaan in een hogerberoepsprocedure tegen zo’n verkeersbesluit.

Je ziet ze steeds vaker: laadpalen met een verkeersbord ernaast dat twee parkeervakken gereserveerd houdt voor elektrische auto’s. Prettig voor de aanvrager (die met zijn elektrische auto verzekerd is van een parkeerplek voor de deur) en andere elektrischeautomobilisten. Omwonenden zijn niet altijd even enthousiast. De laadplekken gaan ten koste van openbare parkeerplaatsen voor “fossiele” auto’s en niet iedereen vindt de paal met het bijbehorende bord even mooi.

Verkeersbesluit

De laadpaal zelf is vergunningvrij te bouwen. Daar kunnen omwonenden dus niet tegen in beroep. Maar het verkeersbesluit dat de bijbehorende parkeerplaatsen exclusief aanwijst voor het opladen van elektrische voertuigen is wél appellabel. En die weg weten steeds meer mensen te vinden. Zo ook een mijnheer uit Almere, die een door zijn buurman aangevraagde laadpaal voor de deur kreeg. Hij kreeg nul op het rekest bij de rechtbank en ging in hoger beroep bij de Afdeling, die zich daardoor voor het eerst over zo’n verkeersbesluit moest uitlaten. De uitspraak bevat een aantal interessante overwegingen, die ook in vergelijkbare situaties van belang zijn.

Wat heeft de omwonende aangevoerd? 

De omwonende had tegen het verkeersbesluit de volgende beroepsgronden aangevoerd:

  • Door het verkeersbesluit wordt nu een parkeerplaats onttrokken terwijl de parkeerdruk in de wijk al hoog is;
  • Er zijn volgens de omwonende betere alternatieve locaties aanwezig, buiten zijn zicht;
  • De aangewezen parkeerplaats wordt bezet gehouden door elektrische auto’s terwijl deze niet worden opgeladen (de zogenoemde “paalklevers”).

Wat oordeelt de Afdeling?

De Afdeling gaat niet mee in het betoog van de omwonende en verklaart zijn beroep ongegrond. Het verkeersbesluit blijft in stand. De Afdeling overweegt:

Parkeerdruk Het college heeft rekening gehouden met de bestaande hoge parkeerdruk door slechts één parkeervak aan te wijzen terwijl de laadpaal over twee laadpunten beschikt. Interessant (en belangrijk voor andere situaties waarin vaak wél twee parkeervakken worden aangewezen) is dat de Afdeling ook opmerkt dat een hoge parkeerdruk op zichzelf geen reden vormt om van het plaatsen van een laadpaal af te zien. Elektrische auto’s moeten immers worden opgeladen.

Alternatieve locaties De Afdeling is van oordeel dat het college de locatie goed heeft gemotiveerd. Het college heeft daarbij de korte afstand tot de woning van de aanvrager zwaarder mogen wegen dan de overlast voor omwonenden door uitzicht op de laadpaal. De door de omwonende genoemde alternatieve locaties zijn minder geschikt, want op grotere afstand van de woning gelegen. Het college heeft daarbij ook rekening gehouden met het feit dat op de gekozen locatie meerdere parkeervakken aanwezig zijn, waardoor de druk als gevolg van het wegvallen van één parkeerplaats over een groter aantal parkeervakken wordt verdeeld dan bij de alternatieve locaties. Ook heeft het college, mede vanwege het risico op diefstal en vandalisme, waarde gehecht aan de zichtbaarheid van de locatie voor de aanvrager.

Paalklevers Of de parkeerplaats ten onrechte bezet wordt gehouden door een elektrische auto die niet wordt opgeladen, is volgens de Afdeling een kwestie van handhaving. Als bekend kunnen handhavingsaspecten geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van een besluit. In de beroepsprocedure tegen dat besluit kunnen handhavingsaspecten daarom niet aan de orde komen.

Al met al dus een aantal nuttige overwegingen, waar gemeenten, laadpaalbeheerders en -exploitanten hun voordeel mee kunnen doen.

Bronnen:

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail