Home Kennis Eerste Kamer akkoord met verdwijnen huidige actualiseringsverplichting bestemmingsplannen

Eerste Kamer akkoord met verdwijnen huidige actualiseringsverplichting bestemmingsplannen

In ons eerdere blog informeerden wij u al over het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen. Op 17 april jl. nam de Eerste Kamer dit wetsvoorstel als hamerstuk aan. Met deze wet vervalt de verplichting voor gemeenten de huidige elektronisch raadpleegbare bestemmingsplannen en beheersverordeningen iedere tien jaar opnieuw vast te stellen.

Zinvol in het licht van het nieuwe stelsel van omgevingsrecht

Dit is zinvol, nu dergelijke regelingen over de fysieke leefomgeving in het nieuwe stelsel van omgevingsrecht op zullen gaan in het zogenaamde omgevingsplan. Daarvoor zullen andere eisen en nieuwe digitale standaarden gaan gelden. Gelet op het feit dat het (interactief) opstellen van een omgevingsplan een jarenlange doorlooptijd kent en de Omgevingswet pas in 2021 in werking treedt, zouden bestemmingsplannen en beheersverordeningen in de tussenliggende tijd nog volgens de oude regels geactualiseerd moeten worden. De aangenomen wet voorkomt dit en biedt gemeenten zo een mooie kans om de aandacht te richten op de voorbereiding van het omgevingsplan en de transitie naar de Omgevingswet.

Vind hier de relevante kamerstukken.