Home Kennis Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten

Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten

20 november 2015
Aart Jan van der Ven

In het RO magazine van november 2015 is een artikel verschenen van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven met als titel ‘Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten’.  In dit artikel wordt het belang van maatschappelijk draagvlak voor windturbineprojecten beschreven, alsmede de vormgeving hiervan in de praktijk en de wettelijke borging daarvan in de aanstaande Omgevingswet.

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te kunnen halen, moet de windenergiecapaciteit op land worden verdubbeld. Maatschappelijk draagvlak is voor die projecten juridisch gezien niet noodzakelijk, maar onder meer uit oogpunt van een snelle realisatie van windturbineparken en behoud van het positieve imago van windenergie wel van groot belang. Dit zien ook initiatiefnemers van windparken en overheden. In 2014 werd de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land ondertekend door de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en natuur- en milieuorganisaties. Deze gedragscode omschrijft op welke wijze de windsector de omgeving betrekt bij een windturbineproject. De Omgevingswet – op dit moment aanhangig bij de Eerste Kamer – sluit hierbij aan een geeft het belang van burgerparticipatie en draagvlak een wettelijke basis.

Bron: ‘Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten’, RO Magazine november 2015, nummer 11. 

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Aart Jan van der Ven
Aart Jan van der Ven