Home Expertise IE- en mediarecht

IE- en mediarecht

Intellectuele eigendomsrecht

Intellectuele-eigendomsrechten beschermen creaties en investeringen en bevorderen daarmee maatschappelijke vooruitgang en eerlijke mededinging. Europese harmonisatie en wereldwijde digitalisering roepen nieuwe vragen op. Op oude vragen zijn nieuwe antwoorden nodig.

Pels Rijcken heeft een team van IE-specialisten dat bovenop deze ontwikkelingen zit. Zij vertegenwoordigen ondernemingen uit binnen- en buitenland tot aan de Hoge Raad. 

Pels Rijcken heeft daarnaast ruime expertise in het adviseren en procederen over IE-kwesties voor de publieke sector. De overheid komt niet altijd dezelfde bescherming toe als particulieren en private rechthebbenden, maar kan evengoed een wezenlijk belang hebben bij bescherming van de eigen werken, logo's en databanken. Door de jarenlange ervaring met IE in de publieke sector, weten de IE-deskundigen van Pels Rijcken wat er nodig is om geschillen te voorkomen of om succesvol te zijn als eiser of gedaagde in een procedure.

Intellectuele-eigendomsrecht in cassatie

De cassatiepraktijk van Pels Rijcken bestrijkt ook de gehele breedte van het IE-recht, of het nu om life science-octrooien gaat, het Europees merkenrecht, de thuiskopieheffing of bescherming van bedrijfsgeheimen. De cassatiespecialisten werken rechtstreeks in opdracht van eigen cliënten of voor andere advocaten.

Mediarecht

Het mediarecht speelt zich af op het snijvlak van de vrijheid van meningsuiting en de persoonlijke levenssfeer. Persvrijheid is essentieel voor een democratische samenleving. Ook de nieuwe media dragen daaraan bij. Dat iedereen zich als journalist kan gedragen, wil nog niet zeggen dat iedereen zich gebonden voelt aan de grenzen van verantwoordelijke journalistiek. Onterechte beschuldigingen kunnen, zeker door het lange geheugen van het internet, blijvende schade aanrichten. De gespecialiseerde advocaten van Pels Rijcken behandelen voor diverse cliënten zaken waarin uitingsvrijheid, privacyaantasting, reputatieschade of harassment centraal staan. Zij doen dat vanuit hun rijke ervaring met veel succes.

Media zijn van oudsher ook onderwerp van overheidsbeleid. In Nederland beschermt de overheid de onafhankelijkheid, de diversiteit, de kwaliteit en de toegankelijkheid van het media-aanbod. Ook ziet de overheid toe op eerlijke verhoudingen tussen commerciële en publieke omroepen. De gespecialiseerde advocaten van Pels Rijcken hebben jarenlange expertise op het terrein van de Mediawet.

Aanbevelingen

  • "Pels Rijcken stands out for its extensive experience defending the IP rights of musicians and authors in the Dutch Supreme Court." -The Legal 500, 2024
  • "They have a very capable team. They have a lot of knowledge and act very fast." -The Legal 500, 2024
  • "In this field, there is no other law firms in the Netherlands that can match this team in terms of experience and expertise. The team is always one step ahead and very aware of market practices and developments." - The Legal 500, 2023
  • "Pels Rijcken is the house attorney for public authorities and the state in the Netherlands, and also has a track record in representing NGOs, social watchdogs and academics. For such clients, its Media and Entertainment team is the go to law firm in the Netherlands for freedom of speech cases in digital media defamation and false accusations claims." - The Legal 500, 2023
  • "Extremely competent on all issues regarding intellectual property." - The Legal 500, 2023
  • "Excellent cassation team." - The Legal 500, 2023