Home Kennis Blogreeks definitief Klimaatakkoord: hoe voorwaarts?

Blogreeks definitief Klimaatakkoord: hoe voorwaarts?

28 juni 2019
Edward Brans
en
Marije van Mannekes

Hoe kan Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990? Over deze vraag onderhandelen meer dan 100 partijen ruim een jaar intensief met elkaar, verenigd aan vijf sectortafels en gecoördineerd door het Klimaatberaad. Geen gemakkelijk en bovendien een omvangrijk karwei. Evenals de doorrekening van de conceptplannen door de planbureaus, afgelopen maart. Vandaag presenteerden minister Wiebes (EZK), minister Ollongren (BZK), minister Schouten (LNV) en staatssecretaris van Veldhoven (IenW) namens het kabinet het langverwachte resultaat van al deze inspanningen: het definitieve Klimaatakkoord. 239 pagina’s aan concrete nationale afspraken, die stuk voor stuk bijdragen aan de noodzakelijke terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.

Blogreeks

Dat er een hoop op stapel staat, is duidelijk. Maar wat staat ons op basis van dit definitieve akkoord precies te wachten en wat betekent dat voor uw organisatie? Wat zijn risico’s maar vooral: waar liggen de kansen en mogelijkheden?

Dit definitieve Klimaatakkoord is de uitgewerkte versie van omvangrijke klimaatambities. Wij helpen u graag een handje om uit dit lijvige akkoord de hoofdpunten te halen en zetten de belangrijkste plannen voor u op een rij. De komende tijd kunt u daarom regelmatig van ons een blogbericht verwachten, waarin wij steeds inzoomen op één van de vele relevante onderwerpen uit het akkoord. Wij gaan onder meer in op:

  • Gebouwde omgeving: introductie van het duurzaamheidsadvies, subsidiemogelijkheden, Warmtefonds, aardgasvrije wijken.
  • Mobiliteit: nieuw systeem van autobelastingen, overstap richting elektrisch vervoer en (aanschaf)subsidies.
  • Industrie: CO2-heffing en impuls aan innovatie.
  • Landbouw en landgebruik: subsidies voor onder meer emissiearme stallen, aanleg bos en aandacht voor gezonde bodem.
  • Elektriciteit: windenergie op zee, hernieuwbare bronnen op land en waterstof.
  • De Regionale Energie Strategie (RES): het in de praktijk brengen van alle nationale afspraken met de regio.

Raadpleeg hier het definitieve Klimaatakkoord, gepresenteerd op 28 juni 2019.