Home Kennis Beperking ‘schijn van partijdigheid’

Beperking ‘schijn van partijdigheid’

10 februari 2022
Jelmer Procee
,
Katrien Winterink
,
Lauree Jager
,
Matthijs Timmer
,
Myrthe Nielen
en
Linda van Leeuwen

Een door het bestuursorgaan in te schakelen deskundige wekt slechts de schijn van partijdigheid als hij of een kantoorgenoot heeft opgetreden voor hetzelfde bestuursorgaan of rechtspersoon als gemachtigde of advocaat. Enkel adviseren is daartoe onvoldoende, aldus de Afdeling in deze uitspraak.

Kern van de zaak

Bij de beoordeling van de onafhankelijkheid van de door het bestuursorgaan in te schakelen deskundige wordt de schijn van partijdigheid gewekt als hij of een ander werkend voor hetzelfde samenwerkingsverband het bestuursorgaan of de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort heeft bijgestaan als gemachtigde of advocaat. Hiermee beperkt de Afdeling de “schijn van partijdigheid” tot het bijstaan van het bestuursorgaan als gemachtigde of advocaat. Advisering van hetzelfde orgaan lijkt wel toegestaan.

Wat speelde er?

De achtergrond van de kwestie zelf is beperkt relevant. Appellant stelde planschade te lijden en dient een aanvraag in. Het bestuursorgaan schakelt Antea in voor een onafhankelijke advisering. Appellant betoogt vervolgens dat Antea niet kwalificeert als “onafhankelijk deskundige”, omdat Antea betrokken is geweest bij de totstandkoming van het Groenplan Reusel-De Mierden 2020 t/m 2024 en bij een onderzoek naar een voorkeursalternatief voor een vernieuwde N284. In beide gevallen betrof het advieswerk voor dezelfde gemeente.

Hoe oordeelt de Afdeling?

Antea heeft de gemeente in andere hoedanigheden geadviseerd. Hiermee is echter niet de schijn van partijdigheid gewekt. Antea is ingeschakeld als adviseur, niet als gemachtigde. Dat de projectleider voor het bestemmingsplan werkzaam is bij Antea doet hieraan niet af. Het is namelijk niet aannemelijk dat hij invloed heeft kunnen uitoefenen op de uitkomst van de adviezen.

Wat kunt u met de zaak?

De Afdeling lijkt hier zijn eerdere ‘schijn van partijdigheid’ jurisprudentie te beperken tot situaties waarin de adviseur of zijn kantoorgenoten optraden als gemachtigde of advocaat. Dat anderen het bestuursorgaan hebben geadviseerd of voor de gemeente hebben gewerkt, is daartoe niet doorslaggevend.

ABRvS 19 januari 2022, nr. 202102884/1/A2

Planschade, onafhankelijkheid deskundigen, gemachtigden