Home Kennis Asbestdaken verboden in 2024

Asbestdaken verboden in 2024

5 maart 2015
Edward Brans

Al langer is bekend dat zich door een brand in een gebouw met een asbestdak, asbest kan verspreiden en dat de kosten van het opruiming van de vrijgekomen asbest aanzienlijk kunnen zijn.

De brand in Roermond, in december 2014, en de brand in Westland, in januari 2015, waarbij in beide gevallen een loods voorzien van een asbestgolfplaten teniet is gegaan en zich een aanzienlijke hoeveelheid asbest over de omgeving heeft verspreid, bewijzen dit. De asbestverwijderingsmaatregelen kosten in deze gevallen meer dan € 1,5 miljoen. In beide gevallen is de eigenaar van de gebouwen, op basis van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, aangesproken en wordt van de eigenaar verwacht dat deze de asbestverwijderingsmaatregelen neemt en/of financiert.

Uit recent onderzoek is gebleken dat asbestdaken ook tot bodemverontreiniging kunnen leiden. De bodemverontreiniging ontstaat door de erosie van de asbestdaken, ten gevolge van weersinvloeden, en het vervolgens wegspoelen van asbestdeeltjes met regenwater. Omdat veel gebouwen die voorzien zijn van asbestdaken geen goot hebben, komen de asbestdeeltjes terecht in de bodem rond de gebouwen. De bodemverontreiniging wordt aangetroffen tot een meter van de muur en tot ongeveer tien centimeter diepte en is in een aantal gevallen zodanig, zo volgt uit het onderzoek, dat de bodem met spoed moet worden gesaneerd.

Uiteraard zal zich de vraag voordoen wie opdraait voor deze kosten. Is dat de grondeigenaar, op basis van de Wet bodembescherming of de Woningwet, of zal de overheid opdraaien voor de kosten van sanering? Het antwoord hangt in sterke mate af van de omstandigheden van het geval, waarbij wel moet worden opgemerkt dat genoemde wetten in beginsel een aantal krachtige bestuursrechtelijke instrumenten kennen om een eigenaar te dwingen de vereiste maatregelen te nemen.

Gezien het voorgaande is evident dat asbestdaken een milieu- en financieel risico opleveren. Het is in dat kader interessant te melden dat de regering begin maart 2015 heeft beslist dat asbestdaken vanaf 2024 in Nederland zijn verboden. Dat brengt met zich dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking, deze voor die tijd moeten verwijderen. Het verbod zal zich beperken tot asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in asbestgolfplaten. Veel van deze asbestdaken treft men aan op het platteland. Er wordt gewerkt aan een subsidieregeling om de eigenaars van de bedoelde gebouwen te stimuleren de asbestdaken te verwijderen.

Bronnen:

Nieuwsbericht Min. IenM 'Asbestdaken verboden in 2014' - 2 maart 2015
Nieuwsbericht NOS 'Groot aantal locaties vervuild door asbestdaken' - 3 maart 2015