Home Kennis Artikel gepubliceerd Gemeentestem: ‘De Regionale Energie Strategie: de regio aan zet in de energietransitie!’

Artikel gepubliceerd Gemeentestem: ‘De Regionale Energie Strategie: de regio aan zet in de energietransitie!’

6 juni 2019
Lianne Barnhoorn

Edward Brans, Aart Jan van der Ven en Lianne Barnhoorn hebben een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Gemeentestem ‘De Regionale Energie Strategie: de regio aan zet in de energietransitie!’.

In december 2018 is het ontwerp-Klimaatakkoord gepubliceerd. Een document met circa 600 maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland aanzienlijk te beperken, in 2030 een beperking van zo’n 49% in vergelijking met 1990. De korte tijd die ons rest tot 2030, vereist dat snel uitvoeringsmaatregelen worden genomen. Eén van de instrumenten die worden ingezet om dit mogelijk te maken is de Regionale Energie Strategie, de RES.

De RES is een belangrijk instrument in de klimaat- en energietransitie. Een nieuw instrument dat wordt toegevoegd aan de toch al goed gevulde gereedschapskist van het omgevingsrecht. Dat roept de nodige juridische vragen op. Wat is de juridische status van het instrument? Hoe bindend is de RES nu eigenlijk? Hoe verhoudt het zich tot andere instrumenten die we al kennen? Wat is de verhouding met de milieueffectrapportage? En wat is de rol van participatie?

Deze vragen worden beantwoord in het artikel. Wilt u het artikel van ons ontvangen? Neem dan vooral contact op (Lianne Barnhoorn: lianne.barnhoorn@pelsrijcken.nl).