Home Kennis AI & aansprakelijkheidsrecht

AI & aansprakelijkheidsrecht

10 oktober 2018
Janneke Verburg

Onlangs heeft het team Innovation, Privacy & Technology van Pels Rijcken de whitepaper Juridische aspecten van AI & machine learning gepubliceerd.

De komende weken bieden wij u met verschillende blogartikelen een inkijk in de diverse rechtsgebieden die in onze whitepaper aan de orde komen. In dit blogbericht is het aansprakelijkheidsrecht aan de beurt.

Machine learning is een vorm van Artificial Intelligence (AI) waarbij technologie in staat is zichzelf te ontwikkelen door data-analyse en vervolgens zelf beslissingen te nemen die niet zijn geprogrammeerd. In onze whitepaper staat deze vorm van AI centraal. AI en specifiek het gebruik van machine learning heeft een belangrijke vraag op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht tot gevolg: wie is aansprakelijk als er schade ontstaat als gevolg van technologie die zelfstandig beslissingen neemt?

Als aansprakelijke partij komen in aanmerking:

  • de bezitter van de zaak waarvan het zelflerend algoritme deel uitmaakt;
  • de producent van die zaak;
  • de partij die de zaak op de markt brengt.

Bij de aansprakelijkheid op basis van art. 6:173 BW (bezitter van een zaak) en 6:185 BW (producent van een zaak) is vereist dat de ontstane schade een gevolg is van een gebrek. Aan deze voorwaarde is bij het gebruik van AI vaak niet voldaan. Het is bij – met name complexe algoritmes – vaak helemaal niet duidelijk hoe AI tot een beslissing is gekomen. En – de term ‘learning’ zegt het al – het is inherent dat er fouten worden gemaakt door een lerend algoritme.

In onze whitepaper geven wij aan dat de leer van de gevaarzetting hier uitkomst zou kunnen bieden. Maar ook bij deze leer speelt causaliteit een belangrijke rol: er moet kunnen worden achterhaald welk handelen of nalaten heeft geleid tot het ontstaan van de schade.

Vanwege causaliteitsproblemen wordt wel betoogd dat voor AI nieuwe vormen van aansprakelijkheid in het leven zouden moeten worden geroepen:

  • risicoaansprakelijkheid, vergelijkbaar met de aansprakelijkheid die op de bezitter van een dier rust (6:179 BW) of;
  • zelfstandige rechtspersoonlijkheid van zaken of producten die gebruik maken van AI.

Of een ander alternatief:

  • een verplichte verzekering waaruit alle schade die wordt veroorzaakt door AI wordt vergoed.

Meer weten? Download de whitepaper Juridische aspecten van AI & machine learning via deze link.

Andere blogs over deze whitepaper:

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Janneke Verburg
Janneke Verburg