Home Kennis Verkeerde informatie in parkeerapp komt voor rekening van gemeente

Verkeerde informatie in parkeerapp komt voor rekening van gemeente

20 oktober 2020
Op 5 juni 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat parkeerders mogen afgaan op de informatie uit hun parkeerapp. Als die app verkeerde informatie bevat, dan mag dat niet voor rekening komen van parkeerders. Wat waren de overwegingen van de Hoge Raad en wat zijn de gevolgen van dit arrest voor gemeenten die het gebruik van parkeerapps toestaan?

Belanghebbende in deze zaak had zijn auto in de gemeente Tilburg geparkeerd op een plek waar alleen geparkeerd mocht worden met een parkeervergunning of een dagticket. Dat stond ook vermeld op een bord dat zichtbaar was bij het inrijden van de straat. De parkeerder had echter door middel van zijn parkeerapp € 2,20 aan parkeerbelasting voor een uur betaald, in plaats van € 16,50 voor een dagticket. De gemeente legde vervolgens een naheffingsaanslag op. In geschil was of deze naheffingsaanslag terecht was opgelegd.

Oordeel Hof

Het Hof vond van wel en oordeelde – kort gezegd – dat de parkeerder beter had moeten opletten. Hij had niet mogen uitgaan van de informatie in de app, maar had ook de parkeerautomaat en de borden moeten raadplegen.

Wat vindt de Hoge Raad?

De Hoge Raad is het daar niet mee eens. Op grond van artikel 225, lid 1, aanhef en letter a, van de Gemeentewet kan parkeerbelasting worden geheven op een bij de belastingverordening te bepalen plaats, tijdstip en wijze. Dat betekent dat het voor de parkeerder voldoende duidelijk moet zijn dat, wanneer, hoeveel en op welke wijze er parkeerbelasting betaald moet worden. In dit geval bood de verordening van de gemeente parkeerders de keuze: betaling via de parkeerautomaat of via een parkeerapp. Dat heeft tot gevolg dat voor allebei de wijzen van betaling voldoende duidelijk moet zijn welk tarief geldt. In dit geval stond echter vast dat belanghebbende onjuiste gegevens in de app te zien kreeg. Daarmee heeft de gemeente volgens de Hoge Raad niet voldaan aan haar informatieplicht ten aanzien van de wijze van betaling. Aangezien de verordening de keuze bood tussen betaling via de parkeerautomaat en een app en daartussen geen onderscheid werd gemaakt, kan belanghebbende niet worden verweten dat hij alleen is afgegaan op de informatie in de app. De Hoge Raad vernietigt dan ook de naheffingsaanslag.

Gebruik van parkeerapps

Wanneer een gemeente het gebruik van parkeerapps toestaat en in de verordening faciliteert, mogen parkeerders dus afgaan op informatie uit de parkeerapp. Als die app verkeerde informatie geeft, dan komt dit voor rekening van de gemeente. Het is voor een gemeente dan ook van groot belang dat als betaling via een app is toegestaan, de informatie in de app correct is.

Wilt u meer weten over het belang van dit arrest voor uw gemeentelijke praktijk, wilt u advies over een eventuele aanpassing van uw contracten met de parkeerapp-bedrijven naar aanleiding van dit arrest of heeft u vragen over de parkeerbelasting in het algemeen?

Bron: HR 5 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1014

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail