Home Nieuws NJB kroniek Algemeen bestuursrecht verschenen

NJB kroniek Algemeen bestuursrecht verschenen

28 oktober 2022

In de speciale kroniekenuitgave van het Nederlands Juristenblad hebben Irene van der Heijden en Jean-Paul Heinrich de jaarlijkse kroniek van het algemeen bestuursrecht voor hun rekening genomen. Hun bijdrage heeft als ondertitel Groot onderhoud aan het bestuursrecht: over het herwinnen van vertrouwen in de rechtsstaat.

De auteurs signaleren in de kroniekperiode onverminderd veel dynamiek rondom het responsiever en mensvriendelijker maken van het bestuursrecht en het leveren van maatwerk waar mogelijk door uitvoering en rechter. In de kroniek bespreken zij tal van voorbeelden die illustreren dat wetgever, rechtspraak en uitvoering aan de slag zijn met vergroting van de ruimte voor maatwerk en toetsingsmogelijkheden voor de rechter. De rechtspraak staat onverminderd in het teken van verdere verfijning en systematisering van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als rechterlijk toetsingsinstrument. Ook de procesrechtelijke ontwikkelingen blijven bewegen in de richting van deformalisering, wat onder meer duidelijk aan het licht komt bij de opkomende discussie over wenselijkheid van versoepeling van de omgang met bezwaar- en beroepstermijnen.

De kroniek is beschikbaar via de website van Wolters Kluwer.

Heeft u vragen over (aanverwante) onderwerpen die in deze kroniek aan bod komen? We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail