Home Mensen Nadèche Bergman

Nadèche Bergman

Advocaat

Nadèche Bergman werkt sinds 2023 op de sectie Civiel (proces)recht. Zij houdt zich bezig met de algemene civielrechtelijke proces- en adviespraktijk.

Nadèche behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid en haar master Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit, waar zij ook deelnam aan het honoursprogramma Law Extra. Daarnaast studeerde zij een semester aan de Osgoode Hall Law School in Toronto. Tijdens haar studie deed Nadèche ervaring op in de advocatuur, binnen de rechterlijke macht en bij een rechtswinkel.