Home Mensen Laura Verhees

Laura Verhees

Advocaat

Laura Verhees werkt sinds 2022 als advocaat op de sectie Ruimte en Milieu. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, met een accent op natuurbescherming en infrastructuur. 

Laura studeerde aan de Universiteit Leiden. Zij rondde daar de master rechtsgeleerdheid, met de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht en Public International Law, cum laude af. Laura heeft ook een semester rechten gestudeerd in Vancouver (University of British Columbia). Als werkstudent was Laura al gedurende haar studie verbonden aan Pels Rijcken. Verder heeft zij werkervaring op gedaan bij een niet-gouvernementele organisatie en een omgevingsrecht juristenkantoor.