Home Mensen Joost Rendering

Joost Rendering

Advocaat

Joost Rendering is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, met een focus op M&A, private equity en corporate governance. Hij adviseert publieke en private partijen over fusies en overnames, joint ventures, herstructureringen, publieke-private samenwerkingen, en daaraan gerelateerde strategische en commerciële vraagstukken. Hij heeft ervaring met verschillende bedrijfssectoren, waaronder, retail, energie, chemische industrie, life sciences, technologie, en vastgoed. Ook adviseert Joost overheden over publiek aandeelhouderschap.

Joost voltooide het double degree programme Toga aan de Maas (LL.M) in combinatie met een master ondernemingsrecht (LL.M) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor studeerde hij rechtsgeleerdheid (LL.B) aan de Universiteit Utrecht. Hij spreekt Nederlands, Engels en Duits.