Home Expertise Publiek aandelenbezit

Publiek aandelenbezit

Pels Rijcken staat al decennia lang publieke en private partijen bij als het gaat om publiek aandelenbezit. Zowel bij het inrichten van governance, integriteitsvraagstukken, het oplossen van onderlinge geschillen als bij de verkoop van deelnemingen zijn wij de aangewezen partij om op te treden als adviseur.

Governance

Zeggenschap via aandelen wordt met name ingekaderd door de statuten van de BV/NV. In de statuten kan een governance opgenomen worden. Het begrip governance omvat in een woord het gebruik van bevoegdheden, besluitvormingsstructuren, beïnvloedingsmogelijkheden, toezicht, democratische controle en openbaarheid.

Binnen de kaders van de wet én de wensen van de overheid wordt via governance zoveel mogelijk de gewenste invloed van de overheid als aandeelhouder vorm gegeven. Als de overheid zelf de BV/NV opricht, kan zij die statuten zelf vormgeven. Daarbij moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met de kaders van het publieke recht en de bestuurlijke en politieke keuzes. Bij de inrichting van governance moet ook nagedacht worden over de rollen en de informatie- en verantwoordingscyclus binnen de overheidsaandeelhouder.

Vragen over governance komen veel voor bij verzelfstandigingen, privatiseringen, (financiële) herstructureringen en bij het opzetten van publieke stimuleringsfondsen. De mate van zeggenschap heeft namelijk gevolgen voor vraagstukken op meerdere rechtsgebieden, zoals het bestuursrecht en aanbestedingsrecht. Maar het kan ook gevolgen hebben voor de wijze waarop de deelneming gefinancierd kan worden.

De Publieke Aandelen Monitor

Vanwege onze ervaring op het gebied van publiek aandelenbezit werken wij mee aan de Publieke Aandelen Monitor. De Publieke Aandelen Monitor is een jaarlijks onderzoek, waarbij thema’s rondom het Nederlands publiek aandeelhouderschap in kaart worden gebracht. De Publieke Aandelen Monitor werd voor het eerst in 2015 uitgegeven. Inmiddels wordt dit onderzoek jaarlijks verricht door Deloitte Corporate Finance (voorheen Boer & Croon Corporate Finance), Pels Rijcken en The Boston Consulting Group (BCG). Enerzijds richt de Publieke Aandelen Monitor zich jaarlijks op de cijfermatige ontwikkelingen in deelnemingenland, anderzijds wordt een actueel en aansprekend thema dat direct verband houdt met het publiek aandeelhouderschap uitgelicht. Het laatste thema is 'Alert op vitale infrastructuur. Veiligheid als strategische kans, en het bewaken van het business risico'. Voorgaande edities hadden onder meer als thema 'de energietransitie' en de vraag 'Hoe kunnen overheden en deelnemingen zelf bijdragen aan het verkrijgen van meer inzicht in de infrastructurele balans van Nederland?'.