Home Mensen Ivo Barends

Ivo Barends

Advocaat

Ivo Barends is sinds 2024 advocaat bij Pels Rijcken. Zijn praktijk richt zich op uiteenlopende aspecten van het Europees recht, waarbij hij gespecialiseerd is in het mededingingsrecht. Hij adviseert ministeries, toezichthouders en decentrale overheden en vertegenwoordigt hen in zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke procedures.

Ivo heeft zijn bachelor behaald aan het Utrecht Law College, het honoursprogramma van de Universiteit Utrecht. Hij behaalde twee masterdiploma's. Aan de Universiteit van Amsterdam behaalde hij zijn masterdiploma Privaatrecht. Daarnaast rondde Ivo de master Law & Economics cum laude af aan de Universiteit Utrecht. Gedurende zijn studie deed Ivo ervaring op als juridisch-medewerker in de advocatuur.