Home Mensen Annelotte Röell

Annelotte Röell

Advocaat

Annelotte Röell werkt sinds maart 2023 als advocaat bij Pels Rijcken. Haar praktijk richt zich op uiteenlopende aspecten van het Europees recht en het Nederlands bestuursrecht, in het bijzonder de interne markt, staatssteun en de verdeling van schaarse rechten. Zij adviseert ministeries, toezichthouders en decentrale overheden en vertegenwoordigt hen in zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke procedures.

Zij behaalde haar bachelor aan het Utrecht Law College, het honoursprogramma van de Universiteit Utrecht. Aan diezelfde universiteit rondde zij haar master Staats- en Bestuursrecht cum laude af. Annelotte heeft tevens een master European en International Law afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast studeerde zij een semester in Toulouse.

Annelotte is lid van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en de VAR Vereniging voor Bestuursrecht.