Home Kennis Willem Braams en Katrien Winterink in TGMA over bodem op weg naar de Omgevingswet

Willem Braams en Katrien Winterink in TGMA over bodem op weg naar de Omgevingswet

29 december 2015
Katrien Winterink

In het decembernummer van het Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht is een artikel verschenen van Willem Braams en Katrien Winterink met de titel: ‘Het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020: bodem op weg naar de Omgevingswet’.

In het artikel wordt stilgestaan bij een aantal beleidskeuzes uit het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties en het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020. Aan de orde komt het proces waarin de plaats van het ‘geval van verontreiniging’, dat in de Wet bodembescherming centraal staat, wordt ingenomen door het ‘gebied’. Daarnaast wordt in het kader van het verleggen van de aandacht naar het ‘gebied’ ingegaan op de aanpak van ‘diffuse verontreiniging’.

Bron: TGMA 2015-4, p. 169-175, W.Th. Braams en K. Winterink, ‘Het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020: bodem op weg naar de Omgevingswet’.