Home Kennis Willem Braams, Edward Brans en Katrien Winterink in het tijdschrift Bodem over WKO en gebiedsgericht grondwaterbeheer

Willem Braams, Edward Brans en Katrien Winterink in het tijdschrift Bodem over WKO en gebiedsgericht grondwaterbeheer

7 januari 2015
Katrien Winterink

In het decembernummer van het tijdschrift Bodem is een artikel verschenen van Willem Braams, Edward Brans en Katrien Winterink, geschreven in samenwerking met Jan Frank Mars (Rijkswaterstaat Leefomgeving/ Bodem+) en Marcel Herms (gemeente Utrecht), met de titel: ‘Uitdagingen voor WKO in gebiedsgericht grondwaterbeheer. Worden alle mogelijkheden voldoende benut?’In het artikel wordt stilgestaan bij de onderwerpen die ter sprake zijn gekomen tijdens de in juni 2014 door Pels Rijcken in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht en georganiseerde studiemiddag ‘Gebiedsgerichte aanpak bodemverontreiniging en bodemenergie. Ongekende mogelijkheden?’. Zo wordt ingegaan op de reikwijdte, status en handhaafbaarheid van een gebiedsbeheerplan bodemverontreiniging, de afkoop en publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke vrijwaring aansprakelijkheid bodemverontreiniging, en op de mogelijkheid middels bodemenergiesystemen (WKO’s) bodemverontreiniging aan te pakken en de privaatrechtelijke mogelijkheden tot sturing van de plaatsing van WKO’s.

Bron: Bodem 2014-6, p. 38-39, J.F. Mars, M. Herms, E.H.P. Brans, W.Th. Braams en K. Winterink, ‘Uitdagingen voor WKO in gebiedsgericht grondwaterbeheer. Worden alle mogelijkheden voldoende benut?’.