Home Kennis Voorstel aanpassing verschillende wetten in verband met invoering Wnra

Voorstel aanpassing verschillende wetten in verband met invoering Wnra

8 maart 2019
Ephraim Dekkers

De minister van BZK heeft op donderdag 7 maart een voorstel naar de Kamer gezonden om verschillende wetten aan te passen in verband met de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Een van de voorgestelde wijzigingen ziet op artikel 14 Wnra (overgangsrecht). Voorgesteld wordt om in een extra lid duidelijk te maken dat dienstjaren gewerkt op basis van een of meerdere aanstellingen, die voorafgingen aan de aanstelling die op grond van artikel 14, eerste lid, Wnra van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in elk geval mee te tellen bij:

  • de vaststelling van het recht op transitievergoeding en de hoogte daarvan in de zin van artikel 7:673 BW;
  • de toepassing van de ketenregeling in de zin van artikel 7:668a BW;
  • de berekening van de termijn van opzegging in de zin van 7:672 BW;
  • de toepassing van de regeling van de proeftijd in artikel 7:652 BW.

Meer informatie