Home Kennis Vier AMvB’s Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad

Vier AMvB’s Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad

Op vrijdag 31 augustus 2018 zijn de vier Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe stelsel van omgevingsrecht. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze lagere regelgeving geeft de regels voor het praktisch uitvoeren van de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt.

De publicatie van de AMvB’s is een belangrijke stap. Op deze basis kan de stelselherziening van het omgevingsrecht immers verder worden voortgebouwd. Uitgangspunt bij de stelselherziening is ‘decentraal, tenzij…’. Nu de AMvB’s bekend zijn gemaakt krijgen decentrale overheden meer duidelijkheid over wat het Rijk regelt, wat het Rijk loslaat en waar zij zelf verantwoordelijk voor blijven of worden. Wij verhelderen de verschillende uitgangspunten graag verder voor u. De komende tijd verschijnt daarom regelmatig een blogbericht, waarin wij inzoomen op één van de onderwerpen uit de verschillende AMvB’s.

Raadpleeg hier Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), zoals gepubliceerd in het Staatsblad.