Home Kennis Tweede Kamer stemt in met nieuw wetsvoorstel Stroom (windenergie)

Tweede Kamer stemt in met nieuw wetsvoorstel Stroom (windenergie)

19 februari 2016

Zoals wij eerder op dit blog meldden, heeft minister Kamp, na het wegstemmen van de Wet Stroom in de Eerste Kamer, een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt de vertraging in de uitvoering van het Energieakkoord te beperken door op korte termijn alsnog de noodzakelijke bepalingen voor het elektriciteitsnet op zee en een versnelling van de realisatie van wind op land te regelen. De Tweede Kamer heeft op 18 februari jl. ingestemd met dit nieuwe wetsvoorstel.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor het nieuwe wetsvoorstel, waardoor het is aangenomen.

Het wetsvoorstel

Het nieuwe wetsvoorstel (‘Voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord’)) bevat een onderdeel van de Wet Stroom waar de Eerste Kamer geen bezwaren tegen had. Dat onderdeel betreft de regels over de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op zee. Het net op zee is nodig om de doelstellingen uit het Energieakkoord tijdig te behalen.

Om de doelstellingen ten aanzien van wind op land te realiseren is in het wetsvoorstel een verbetering van de provinciale coördinatieregeling en een gedoogplicht opgenomen.

Verder bevat het nieuwe wetsvoorstel regels om de aansluitprocedure van het net op zee, en de aanleg van windparken op land, te versnellen. Deze versnelling houdt in dat de investeringen daarvoor al worden gesubsidieerd respectievelijk doorberekend in de tarieven als de ruimtelijke plannen voor de aanleg van het net op zee en de windparken op land nog moeten worden afgerond.

Hoe nu verder?

Het wetsvoorstel zal nu in de Eerste Kamer worden behandeld. De planning is erop gericht om het wetsvoorstel op 1 april a.s. in werking te laten treden, zie de Kamerbrief Vervolg wetgevingsagenda STROOM.

Bronnen:

Voorstel van wet
Memorie van toelichting
Website behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags