Home Kennis Tijdpad implementatie normalisering rechtspositie ambtenaren

Tijdpad implementatie normalisering rechtspositie ambtenaren

25 januari 2017
Ephraim Dekkers

In een brief van 20 januari 2017 heeft minister Plasterk (BZK) enkele toezeggingen gedaan over het implementatietraject van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren.

Ook heeft hij aangegeven wat de verwachte datum van inwerkingtreding is.

In de Whitepaper normalisering rechtspositie ambtenaren schreven wij dat de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) naar verwachting zo’n drie jaar in beslag zal nemen. Uit de brief van de minister blijkt dat de implementatie van de Wnra inderdaad over een periode van drie jaar uitgerold zal worden. In die periode dienen overheidswerkgevers een groot aantal implementatiehandelingen te verrichten.

De minister doet in zijn brief enkele toezeggingen over het implementatietraject en de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Wnra. Zo verwacht de minister dat de Raad van State in 2018 advies over de invoerings- en aanpassingswetgeving zal uitbrengen en dat de Tweede Kamer zich in het eerste kwartaal van 2019 over de wetsvoorstellen zal buigen. De inwerkingtreding van de Wnra staat gepland op 1 januari 2020.

Bron: brief van de Minister van BZK van 20 januari 2017 betreffende het implementatietraject van de Wnra