Home Kennis Start realisatie verbindingsweg A8 – A9

Start realisatie verbindingsweg A8 – A9

24 januari 2014
Laura van der Meulen

Op 9 januari jl. is ten behoeve van een nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Daarmee kan nu echt gestart worden met de realisatie van de nieuwe wegverbinding zodat de weg in de periode 2018-2020 gerealiseerd kan worden.

Afgelopen jaren zijn er verkennende studies uitgevoerd naar de wegverbinding tussen de A8 en A9. Daaruit is onder meer naar voren gekomen dat de provinciale route tussen de A8 en A9 via de N203 en N246 onvoldoende capaciteit heeft om het groeiende verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het toevoegen van deze verbindingsweg zal de huidige verbindingen sterk ontlasten.

Voor de realisering van de verbindingsweg is gekozen voor de Heemskerkvariant, uitgevoerd als een provinciale weg met twee keer twee rijstroken. Met de Heemskerkvariant wordt de verbindingsweg  gerealiseerd van de A8 ter hoogte van de Nauernasche Vaart naar de A9 ter hoogte van de aansluiting Heemskerk.  Deze verbinding moet zorgen voor snellere reistijden tussen het noorden en het zuiden van de provincie. Ook moet de verbinding leiden tot een vermindering van de verkeersoverlast en bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid in grote delen van Zaanstad. Daarbij moet de nieuwe verbinding de ontbrekende schakel in het hoofdwegennet boven het Noordzeekanaalgebied opvullen.

Het is nu wachten op het nog op te stellen plan van aanpak voor de planstudie, de eerst volgende te nemen stap in dit project. Daarin zullen de verschillende stappen worden beschreven en wordt vermeld wie waarvoor verantwoordelijk is.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Laura van der Meulen
Laura van der Meulen