Home Kennis Seminar Publiek arbeidsrecht - 29 november 2018

Seminar Publiek arbeidsrecht - 29 november 2018

22 oktober 2018

Nog een ruim jaar te gaan en dan treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt, staat vast. Zo speelt bij de geschillenbeslechting de bestuursrechter geen rol meer en komt er een preventieve ontslagtoets. Dat roept verschillende vragen op op het gebied van publiek arbeidsrecht. Zal de civiele rechter op dezelfde wijze omgaan met integriteitsschendingen als de Centrale Raad van Beroep? En wat zijn de gevolgen van de normalisering op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden? Op deze en andere vragen geven onze experts op het gebied van publiek arbeidsrecht antwoord tijdens het seminar Publiek arbeidsrecht nu & straksop donderdag 29 november.

Hebt u vragen over het seminar, neem dan contact op met Victorine Stille via victorine.stille@pelsrijcken.nl.

Programma

13:30 uur Ontvangst
14:00 uur Inleiding
14:15 uur Ontslagrecht
14:45 uur Integriteit
15:15 uur Pauze
15:30 uur Geschillenbeslechting
16:00 uur Panneldiscussie
16:45 uur Borrel

Toelichting programma

Na een welkomstwoord van Monique de Witte-van den Haak start de eerste presentatie Ontslagrecht nu & straks door Femke van Herk. Zij brengt u op de hoogte van de verschillen tussen het ontslagrecht voor ambtenaren nu en straks. Hoe kunt u uw dossiers nu al voorbereiden op de ontslagtoets die kantonrechters aanleggen?

Monique de Witte-van den Haak en Ephraim Dekkers verzorgen de presentatie Integriteit nu & straks. Daarin gaan zij in op de wijze waarop integriteit een rol speelt in het ambtenarenrecht en of integriteit in het civiele recht dezelfde lading heeft. Kan straks nog een beroep worden gedaan op de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep? Marije Schneider bespreekt in Geschillenbeslechting nu & straks de belangrijkste veranderingen binnen de Wnra op het gebied van geschillenbeslechting. Zij praat u bij over cao-commissies, ontslagcommissies, alternatieven voor de bezwaarprocedure en procederen bij de kantonrechter.

Na afloop van de presentaties vindt er een paneldiscussie plaats waarin Barend Barentsen (Universiteit Leiden), Marco Veenstra (AWVN), Yvonne Erkens (Rechtbank Limburg en Haarlem, Universiteit Leiden) en Paul du Bois (VNG) plaatsnemen.

Informatie seminar Publiek arbeidsrecht

Datum: donderdag 29 november 2018 Tijd: 13:30 uur tot 16:45 uur Waar: kantoor van Pels Rijcken (Bezuidenhoutseweg 57, Den Haag) Voor wie: juristen en HR-medewerkers bij organisaties waar de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) straks op van toepassing is Vragen: voor vragen kunt u contact opnemen met Victorine Stille via victorine.stille@pelsrijcken.nl

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail