Home Kennis Ongekende mogelijkheden bij de gebiedsgerichte aanpak bodemverontreiniging en bodemenergie

Ongekende mogelijkheden bij de gebiedsgerichte aanpak bodemverontreiniging en bodemenergie

24 juni 2014
Edward Brans

De gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging en het gebruik van bodemenergiesystemen (WKO’s) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (verontreinigde) locaties, maar kunnen ook leiden tot lastige vragen voor de praktijk. Tijdens een studiemiddag op 19 juni 2014 kwamen deze vragen uitgebreid aan de orde.

Vragen

De inzet van de gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging en van bodemenergie gaat niet altijd zonder juridische slag of stoot en leidt tot lastige vragen voor de praktijk.

  • Wat is de reikwijdte van een gebiedsplan?
  • Kan een gebiedsplan worden gehandhaafd, en zo ja, ten opzichte van welke partij?
  • Wat zijn de consequenties van de publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke vrijwaring die in dat kader kunnen worden verleend?
  • Wat is de relatie tussen WKO's en bestemmingsplannen?
  • Kan middels het bestuurs- of privaatrecht het gebruik van WKO’s worden gestuurd?

Studiemiddag

Dit is een kleine greep uit de juridische vragen die tijdens de studiemiddag op donderdag 19 juni 2014 aan de orde zijn gesteld.

Medewerkers van de gemeente Utrecht en van Bodem+ hebben de middag geopend met een prikkelende inleiding over de resultaten van het project CityChlor en de ontwikkelingen in het centrumgebied van Utrecht. Daarna hebben Willem Braams, Katrien Winterink en Edward Brans presentaties gegeven over onder meer de handhaafbaarheid van gebiedsplannen, de inhoud van afkoopovereenkomsten en de mogelijkheden om de plaatsing van WKO’s te sturen en is er gedebatteerd over de juridische vragen omtrent gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging en bodemenergie.

Mocht u ook met degelijke vragen geconfronteerd worden, dan denken wij graag met u mee.