Home Kennis Omgevingsrechtelijke aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstoring door windturbines op land: een overzicht van de stand van zaken

Omgevingsrechtelijke aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstoring door windturbines op land: een overzicht van de stand van zaken

30 januari 2018

In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht is een artikel verschenen van Robin Aerts met als titel ‘Omgevingsrechtelijke aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstoring door windturbines op land. Last but not least!’. Het artikel geeft een overzicht van de wijze waarop slagschaduw, lichthinder en radarverstoring van windturbines gereguleerd zijn. Verder beschrijft dit artikel hoe deze regels worden toegepast en gehandhaafd, welke uitzonderingen mogelijk zijn en welke jurisprudentie van belang is. Na het lezen van het artikel bent u in één klap op de hoogte van alles wat u moet weten over de juridische aspecten rond deze onderwerpen.

U kunt het artikel hier vinden.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags