De Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) heeft op 11 januari jl. de bundel Van ambtenaar naar ambtenaar uitgegeven. Het eerste exemplaar is overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren tijdens een bijeenkomst van de VA&R in Madurodam. Van ambtenaar naar ambtenaar is een handzaam en praktisch boek voor iedereen die zich bezighoudt met de arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector en die zich tijdig op de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) willen voorbereiden.

Nu de inwerkingtreding van de Wnra wordt voorbereid, vindt de VA&R het belangrijk om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze wet voor de positie van de ambtenaar. De VA&R heeft 14 auteurs, afkomstig uit de wetenschap en praktijk, gevraagd om deze gevolgen vanuit verschillende perspectieven te belichten. Onderwerpen die aan de orde komen, variëren van de ambtelijke kernwaarden en integriteit, het ontslagrecht en de arbeidsvoorwaardenvorming tot overgangsrecht en bewijsrecht.

Bijdragen Marije Schneider en Ephraim Dekkers

https://www.pelsrijcken.nl/mensen/marije-schneider/" target="_blank" rel="noopener">Marije Schneider en https://www.pelsrijcken.nl/mensen/ephraim-dekkers/" target="_blank" rel="noopener">Ephraim Dekkers hebben samen een hoofdstuk geschreven getiteld ‘overgangsrecht en transitie’. Zij geven een overzicht van de totstandkoming van het overgangsrecht en behandelen enkele vraagstukken in dat verband, bijvoorbeeld over de vraag of het van rechtswege ontstaan van een arbeidsovereenkomst houdbaar is. In het hoofdstuk geven zij ook praktische aandachtspunten rond de transitie. Marije heeft daarnaast met Yvonne Erkens, universitair hoofddocent bij de Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Maastricht en Haarlem, een tweede hoofdstuk van de bundel geschreven. Dat hoofdstuk is  getiteld ‘normalisering en rechtsbescherming: een proces “in reverse”. Marije en haar co-auteur gaan in dit hoofdstuk in op de wijziging van de rechtsbescherming van de ambtenaar en komen tot de conclusie dat het verschil in materieel opzicht niet zo groot is als gedacht.

Interview

Ter gelegenheid van de presentatie van de bundel hebben Marije en Ephraim een kort interview gegeven over de gevolgen van de normalisering op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden. https://www.normalisering.nl/actueel/interview-marije-schneider-en-ephr…; target="_blank" rel="noopener">Dit interview kunt u hier bekijken.

Home Kennis Normaliseringsbundel ‘Van ambtenaar naar ambtenaar’ en interview Marije en Ephraim

Normaliseringsbundel ‘Van ambtenaar naar ambtenaar’ en interview Marije en Ephraim

29 maart 2018
Ephraim Dekkers
en
Marije Schneider