Home Kennis Nieuwe wijzigingen Activiteitenbesluit treden per 1 januari 2016 in werking!

Nieuwe wijzigingen Activiteitenbesluit treden per 1 januari 2016 in werking!

9 oktober 2015
Daniëlle Roelands - Fransen

Het wijzigingsbesluit wijzigt het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer en betreft de zogenoemde vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat er, net zoals bij de voorgaande drie tranches, bedrijfstakken aan het Activiteitenbesluit zullen worden toegevoegd. Naast het Activiteitenbesluit, wijzigt de Activiteitenregeling  en worden er onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over de vergunningplicht gewijzigd.

In deze ‘vierde tranche’ van het Activiteitenbesluit worden onder andere hondenkennels, ziekenhuizen, gieterijen en asbest-verwijderingsbedrijven toegevoegd aan het Activiteitenbesluit. Daarnaast komen het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de 'Benzineregeling' en het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het  Activiteitenbesluit. Het doel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is om via deze wijzigingen de milieuregelgeving te vereenvoudigen, te uniformeren en om de administratieve lasten voor bedrijven te verlagen.

De wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling treden in werking via een apart inwerkingtredingsbesluit. Het streven van het Ministerie van I&M is om het wijzigingsbesluit met ingang van 1 januari 2016 inwerking te laten treden, met uitzondering van artikel I, onderdeel Y inzake de energiebesparende maatregelen. Het streven is dit artikel per 1 december 2015 in werking te laten treden. Deze afwijkende datum voor de energiebesparende maatregelen volgt uit de toezeggingen in het kader van het Energieakkoord. De datum is ook van belang om de besparingsdoelstelling van het Energieakkoord te realiseren door nog in 2015 met uitvoering te beginnen.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-596151