Home Kennis Nieuwe Ladder wordt één compacte toets

Nieuwe Ladder wordt één compacte toets

16 september 2016
Julian Kramer

In het septembernummer van het tijdschrift RO Magazine is een artikel verschenen van Robin Aerts en Laura van der Meulen: “Nieuwe Ladder wordt één compacte toets”. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen en gevolgen van de nieuwe Ladder.

Robin en Laura gaan in het artikel onder meer in op de meest opvallende wijziging van de nieuwe Ladder, namelijk het feit dat de nieuwe Ladder eigenlijk geen ladder meer zal zijn. In plaats van drie treden zal de nieuwe Ladder namelijk gaan bestaan uit één eenvoudigere toets. Daarnaast bespreken zij de wijziging van het derde lid van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Door deze wijziging is het niet langer nodig om een dubbele Laddertoets uit te voeren bij wijzigings- en uitwerkingsplannen. Tot slot wordt ingegaan op de elementen van de Ladder die gehandhaafd blijven.

Bron: RO Magazine, september 2016, mr. R.J.J. Aerts en mr. L van der Meulen, "Nieuwe Ladder wordt één compacte toets"