Home Kennis Nationaal Waterplan 2016-2021 gepubliceerd

Nationaal Waterplan 2016-2021 gepubliceerd

15 december 2015

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken hebben vandaag, 15 december 2015, het nieuwe Nationaal Waterplan 2016-2021 gepubliceerd.

Het Nationaal Waterplan

In het Nationaal Waterplan, dat ingevolge artikel 4.1 van de Waterwet wordt vastgesteld, worden de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid beschreven. Zo is in het nieuwe plan voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe ons water schoner wordt en hoe we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust gaan inrichten. Ook bevat het Nationaal Waterplan 2016-2021 acties om Nederland gidsland te laten blijven voor watermanagement en Nederlanders bewuster te maken van het leven met water. Het nieuwe plan vervangt het Nationaal Waterplan 2009-2015 inclusief alle tussentijdse wijzigingen.

Ambities 2016-2021

In het Nationaal Waterplan staan vijf ambities centraal. Ten eerste moet Nederland de veiligste delta van de wereld blijven, in het bijzonder door de veiligheidsnormen tegen overstromingen te vernieuwen.  Ook moet er meer worden ingezet op de verbetering van de waterkwaliteit, zodat de Nederlandse wateren schoon zijn en er genoeg zoet water is. Daarnaast moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust worden ingericht en moet Nederland zijn economisch sterke positie van gidsland op het gebied van watermanagement en  -innovaties behouden. Tot slot wil het kabinet stimuleren dat Nederlanders waterbewust leven.

Klik hier voor het volledige Nationaal Waterplan 2016-2021.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail