Home Kennis Modelbepalingen inkoop algoritmes

Modelbepalingen inkoop algoritmes

20 oktober 2020
Jeroen Naves
Gemeenten maken voor de uitvoering van hun taken steeds meer gebruik van algoritmes of kunstmatige intelligentie. Veel van deze algoritmes worden ingekocht bij een externe leverancier. Samen met KPMG, Saidot en de gemeente Amsterdam ontwikkelde Pels Rijcken een set contractbepalingen voor de inkoop van deze algoritmes.

Aan het gebruik van algoritmes door gemeenten worden hoge eisen gesteld, onder meer op het gebied van transparantie en uitlegbaarheid. Als een algoritme wordt ingekocht bij een externe leverancier, is het daarom zaak om afspraken te maken die het mogelijk maken om aan deze eisen te voldoen.

Modelbepalingen

De modelcontractsbepalingen die Pels Rijcken samen met KPMG, Saidot en de gemeente Amsterdam heeft ontwikkeld zijn beschikbaar in het Engels en het Nederlands. De bepalingen zijn door de gemeente Amsterdam online gepubliceerd en zijn door iedereen te gebruiken.

Wilt u weten hoe u de modelbepalingen in een specifieke casus in kan zetten of hebt u andere vragen over de inkoop van algoritmes of kunstmatige intelligentie in brede zin, neem dan contact op met Jeroen Naves.

Webinar

Op 10 november 2020 verzorgt Jeroen op de VNG juridische 2-daagse een webinar over de modelbepalingen. Bent u geïnteresseerd in een webinar specifiek voor uw gemeente? Neem dan contact op met Jeroen om de mogelijkheden te bespreken.

Bron: Grip op algoritmes, gemeente Amsterdam