Home Kennis Met innovatieve projecten RWS naar duurzame transities

Met innovatieve projecten RWS naar duurzame transities

14 december 2018
Elisa Palm

De inkoopkracht van de overheid kan een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de energietransitie en de overgang naar de circulaire economie. Daarbij is het adagium: wie inkoopt, bepaalt. In haar Kamerbrief van 28 november 2018 informeert de minister de Kamer over de wijze waarop de inkoopkracht van Rijkswaterstaat wordt ingezet om bij te dragen aan duurzame ambities. En dat is goed nieuws: Rijkswaterstaat is met een inkoopvolume van circa 4 miljard euro per jaar een belangrijke opdrachtgever.

Gerichte uitdaging van de markt

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren met generieke instrumenten zoals de CO2-prestatieladder en Dubocalc duurzaamheid gestimuleerd. Dat is niet onopgemerkt gebleven: de Europese Commissie roemt de CO2 prestatieladder en DuboCalc in haar brochure 'Public Procurement for a Circular Economy'.

Rijkswaterstaat gaat nu een stap verder. Marktpartijen zullen gericht worden uitgedaagd om met energie zuinige en circulaire toepassingen te komen gericht op reductie van CO2 en het gebruik van duurzame materialen. Denk aan duurzaam asfalt en beton.

Ook wil Rijkswaterstaat al in 2030 voor 100% circulair inkopen.

9 innovatieve projecten

Bij de Kamerbrief is een brochure 'Rijkswaterstaat aan de slag met het Regeerakkoord met het Regeerakkoord' toegevoegd waarin negen innovatieve projecten van Rijkswaterstaat worden uitgelicht.

Zo heeft Rijkswaterstaat de Dutch Coastline Challenge (DCC) georganiseerd waarin wordt samengewerkt met meerdere marktpartijen die een rol spelen in de kustlijnzorg. Rijkswaterstaat gaat vanaf 2024 innovatieve werkwijzen inzetten die kunnen leiden tot een aanzienlijke CO2-reductie bij kustlijnzorg. Ultieme ambitie is te komen tot 0% CO2-uitstoot. Het project 'Innovaties in de kustlijnzorg' is een van de vijf sporen van de DCC. Hiervoor wordt een aanbesteding voorbereid. Rijkswaterstaat gaat in dat verband met het innovatiepartnerschap marktpartijen uitdagen om tot een duurzame kustlijnzorg te komen.

Andere innovatieve projecten van Rijkswaterstaat zijn de ontwikkeling van het eerste circulaire viaduct, het opschalen en versnellen van hergebruik van materialen en het toepassen van duurzame materialen en productieprocessen voor beton en asfalt, het testen van innovaties op de A58 bij Kloosters, het uitvragen van circulair wegmeubilair, het voorspellen van asfaltonderhoud met big data en remote sensing met satellieten waardoor CO2- en energiebesparing wordt bewerkstelligd.

Met het starten van deze en andere concrete innovaties zal Rijkswaterstaat als launching customer gaan optreden. Daarmee biedt Rijkswaterstaat bedrijven de kans innovaties daadwerkelijk op de markt te brengen.

Leertraject

Pionieren betekent soms ook tegenvallers incasseren. Het is dan ook uitdrukkelijk de bedoeling eventuele obstakels die Rijkswaterstaat en bedrijven ondervinden te vertalen naar leerervaringen. Ook dat is goed nieuws: kennisdeling is immers een belangrijke succesfactor voor het realiseren van een meer duurzame en circulaire economie. Voor nu: aan de slag!

Raadpleeg hier de Kamerbrief van minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat van 28 november 2018.