Home Kennis Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2016

Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2016

10 februari 2017
Jelmer Procee

In het februarinummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is – voor de zevende keer alweer – de Kroniek onteigeningsjurisprudentie verschenen. Martijn Scheltema, Monique Rus-van der Velde, Jelmer Procee, Lisette Baljon, Karin Haan en Saskia Bouwman bespreken de belangrijkste uitspraken van 2016 met betrekking tot het onteigeningsprocesrecht en de schadeloosstelling. Ook wordt ingegaan op de in voorbereiding zijnde Aanvullingswet grondeigendom in de nieuwe Omgevingswet.

Het artikel is te raadplegen via: Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2016 TBR 2017.23.pdf