Home Kennis Klimaatwet en bijbehorend kb gepubliceerd

Klimaatwet en bijbehorend kb gepubliceerd

10 juli 2019
Caroline van der Woude

De Klimaatwet is op woensdag 10 juli gepubliceerd in Staatsblad 2019, 253

, samen met een koninklijk besluit waarmee de inwerkingtreding wordt vastgesteld (Stb. 2019, 254
).

De Klimaatwet treedt in werking met ingang van 1 september 2019, met uitzondering van artikel 7, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2020. Het koninklijk besluit regelt de inwerkingtreding van de Klimaatwet, maar de Minister wijkt hierbij af van het beleid van vaste verandermomenten (te weten 1 januari en 1 juli). Op grond van de Klimaatwet moet namelijk het eerste klimaatplan al in 2019 worden uitgebracht. Om dit mogelijk te maken moet de Klimaatwet vóór het einde van 2019 in werking treden en is een afwijking van de vaste verandermomenten noodzakelijk. Aangezien de wet alleen de Rijksoverheid raakt en deze al heeft geanticipeerd op inwerkingtreding in dit jaar, is volgens de Minister deze afwijking niet bezwaarlijk.

Artikel 7 treedt in werking op 1 januari 2020. Dit artikel schrijft voor dat jaarlijks op de vierde donderdag van oktober de Minister van Economische Zaken en Klimaat een klimaatnota aan de beide kamers der Staten-Generaal stuurt. De klimaatnota reflecteert op de voortgang van het klimaatbeleid ten opzichte van het klimaatplan. Het eerste klimaatplan wordt eind 2019 vastgesteld. Dat betekent dat er op de derde donderdag van oktober 2019 nog geen klimaatplan zal zijn. Op de voortgang van het klimaatbeleid wordt voor het eerst gereflecteerd in de eerste klimaatnota van 2020.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags

Contact

Caroline van der Woude
Caroline van der Woude