Home Kennis Klimaat en het omgevingsrecht anno 2017

Klimaat en het omgevingsrecht anno 2017

9 maart 2017
Daniëlle Roelands - Fransen
en
Liesbeth Schippers

Vanmiddag vindt het jaarlijkse actualiteitencongres Inzicht in Omgevingsrecht plaats. Tijdens dit congres delen wij onze kennis en inzichten in het omgevingsrecht in brede zin. Dit jaar loopt het thema ‘klimaat en het omgevingsrecht’ als een rode draad door de middag heen. De middag zal geheel in stijl worden afgesloten met een lezing door klimatoloog en weerman Reinier van den Berg.

Klimaat en het omgevingsrecht

Binnen het omgevingsrecht is veel gaande. Zo bundelt de nieuwe Omgevingswet 26 wetten, is de energietransitie in ons land in volle gang en verscheen er ook in 2016 weer veel interessante jurisprudentie waar het klimaat in toenemende mate een rol speelt. Om deze reden zal Inzicht in Omgevingsrecht dit jaar in het teken staan van het klimaat. Het congres bestaat uit een aantal workshops die afzonderlijk, elk op hun eigen wijze, dieper zullen in gaan op het klimaat en het omgevingsrecht.

  • Energietransitie: het omgevingsrecht als smeermiddel?!
  • Duurzaam benutten van de ondergrond; hoe om te gaan met kabels en leidingen?
  • Klimaatbestendige stad ruimtelijk geregeld
  • Duurzaam gedogen
  • Juridisch projectmanagement: De Witte Vlekken Check
  • Bodemenergie en bodemgebruik: de wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht
  • Externe veiligheid: nu en straks onder de Omgevingswet
  • Waterveiligheid: in 2050 op de norm, nu al aan de slag!
  • Van drie groene wetten naar één: de Wet natuurbescherming

Met Inzicht in Omgevingsrecht deelt de sectie Ruimte en Milieu haar brede kennis en expertise over uiteenlopende omgevingsrechtelijke onderwerpen en actualiteiten.

https://youtu.be/9KEh2vymZwk