Home Kennis Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen

Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen

21 november 2018

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord 300 miljoen euro vrijgemaakt voor CO2-reductie, te investeren in projecten als het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken en geothermie. Vervolgens heeft het kabinet in het voorjaar van 2018 aan de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een bedrag van 95 miljoen euro toegevoegd, waarvan 90 miljoen euro bestemd is voor het programma aardgasvrije wijken (in ons eerdere blog hebben wij hier reeds aandacht aan besteed) en 5 miljoen euro voor een schaalvergroting van de verduurzaming van scholen.

Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen

Ten behoeve van een schaalvergroting van de verduurzaming van scholen heeft BZK in de zomer van 2018 een ‘Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen’ gelanceerd om gemeenten en schoolbesturen te leren hoe een bestaand schoolgebouw succesvol van het aardgas kan worden afgehaald, hoe de energierekening kan worden verlaagd én het binnenklimaat kan worden verbeterd. Het innovatieprogramma heeft daarnaast tot doel om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Van de beschikbare 5 miljoen euro is er 3,5 miljoen euro beschikbaar voor subsidies en 1,5 miljoen euro voor opdrachten.

Selectie van projecten

Tot 1 oktober 2018 konden gemeenten zich samen met schoolbesturen aanmelden voor deelname aan het innovatieprogramma. Er was geld beschikbaar gesteld voor maximaal 10 pilotprojecten. Voor het programma hebben uiteindelijk 72 gemeenten 92 aanvragen ingediend, waaruit de minister van BZK 11 projecten heeft geselecteerd. De gemeenten waarbinnen die projecten zich bevinden kunnen een financiële stimulans van 350.000 euro ontvangen voor het aardgasvrij maken en het verbeteren van het binnenklimaat.

De niet geselecteerde gemeenten en scholen worden volgens de minister wel betrokken bij het innovatieprogramma, zodat de kennis en ervaring die wordt opgedaan ook gedeeld en toegepast kan worden in andere projecten.

Inmiddels is de eerste duurzaam gerenoveerde school heropend in Opeinde, gemeente Drachten-Smallingerland. De volgende duurzaam gerenoveerde scholen zullen snel volgen!

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail