Home Kennis Geluidproductieplafonds; stand van zaken SWUNG-1 en SWUNG-2

Geluidproductieplafonds; stand van zaken SWUNG-1 en SWUNG-2

10 januari 2014

In het tijdschrift Milieu en Recht 2014, afl. 1 is een artikel verschenen van Hanny Geerdink en Dirk van Brederode over geluidproductieplafonds, getiteld: 'Geluidproductieplafonds; Stand van zaken SWUNG-1 en SWUNG-2'.

SWUNG-1 (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid, deel 1) is een stelsel van nieuwe en reeds bestaande regelgeving op het gebied van geluid dat 1,5 jaar geleden van kracht werd. Met SWUNG-1 is een nieuw instrument geïntroduceerd; de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur. De geluidproductieplafonds geven de maximaal toegestane geluidproductie aan die een weg in beheer bij het Rijk of een hoofdspoorweg mag voortbrengen op referentiepunten, die gelegen zijn aan weerszijden van de hoofd(spoor)weg.

In dit artikel wordt de systematiek van SWUNG-1 besproken, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de geluidproductieplafonds. Ook komen de eerste uitspraken die zijn gewezen over geluidproductieplafonds aan de orde. Verder lichten auteurs toe wat de consequenties van SWUNG-1 zijn voor lagere overheden. Daarnaast blikken auteurs vooruit naar een wetsvoorstel voor de invoering van SWUNG-2, dat voorziet in herziening van de geluidregelgeving voor decentrale infrastructuur en industrielawaai.

Publicatie

'Geluidproductieplafonds; Stand van zaken SWUNG-1 en SWUNG-2', J.H. Geerdink en D.N. van Brederode, Milieu en Recht 2014/2

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail