Home Kennis De sleutel tot succesvol transformeren

De sleutel tot succesvol transformeren

Van 3 juni tot en met 5 juni jl. vond de Provada in de Amsterdam RAI plaats. Het jaarlijks terugkerende vastgoedevenement stond dit jaar onder meer in het teken van transformatie. In dat kader beschikte Pels Rijcken over een stand op het Transformatieplein.

Transformatie

Transformatie is een nieuwe benadering van projectontwikkeling. Het draagt bij aan het verbeteren van de (binnen)stedelijke kwaliteit en een duurzaam hergebruik van gebouwen en ruimte. Succesvolle transformatie vraagt om flexibiliteit in ruimtelijke plannen, werken vanuit een gezamenlijk belang en een fasegerichte aanpak.

Transformatieplein Provada

Het Transformatieplein op de Provada bood een podium voor het pitchen van ideeën over het transformeren van bestaande bebouwing in Den Haag en Rotterdam. Kantoorgenoten Daniëlle Roelands-Fransen en Aart Jan van der Ven namen in dit kader plaats in het expertboard, dat de verschillende pitches mocht beoordelen.

Kenmerkend voor de beoordeling van de pitches was dat alle relevante partijen – makelaar, ontwikkelaar, financier, overheid en jurist – in een vroegtijdig stadium met elkaar aan tafel zijn gaan zitten en creatief met elkaar mee dachten om de succesfactoren en de aandachtspunten van een project te identificeren.

Die aanpak bewijst dat het tijdig signaleren van (juridische) knelpunten tot voordeel heeft dat daarmee in de planvorming tijdig rekening kan worden gehouden. Op die manier kan worden voorkomen dat een project onnodige vertraging leidt.

Succesvolle transformatie

Een succesvolle transformatie staat of valt met vertrouwen van partijen in elkaar en in het project. De ervaring leert dat het wegnemen van juridische onzekerheden positief bijdraagt aan het proces om tot een succesvolle transformatie te komen.

Kortom, de succesfactoren voor een geslaagde transformatie zijn:

  • Experts en stakeholders in een vroegtijdig stadium hun visie laten geven
  • Het vroegtijdig inventariseren van eventuele (juridische) knelpunten
  • Het creëren van vertrouwen van publieke en private partijen zowel in elkaar als in het project

Door onze kennis en ervaring in een politiek-bestuurlijke context en onze inhoudelijke kennis van het omgevings- en vastgoedrecht in brede zin, vervullen wij graag de rol van bruggenbouwer. Die functie van bruggenbouwer vervullen wij onder meer in de relatie tussen ontwikkelaar en gemeente, ontwikkelaar en financier en in relatie met de overige stakeholders (zoals omwonenden) van een transformatieproject.

handen schudden2

Van 3 juni tot en met 5 juni jl. vond de Provada in de Amsterdam RAI plaats. Het jaarlijks terugkerende vastgoedevenement stond dit jaar onder meer in het teken van transformatie. In dat kader beschikte Pels Rijcken over een stand op het Transformatieplein.

Transformatie

Transformatie is een nieuwe benadering van projectontwikkeling. Het draagt bij aan het verbeteren van de (binnen)stedelijke kwaliteit en een duurzaam hergebruik van gebouwen en ruimte. Succesvolle transformatie vraagt om flexibiliteit in ruimtelijke plannen, werken vanuit een gezamenlijk belang en een fasegerichte aanpak.

Transformatieplein Provada

Het Transformatieplein op de Provada bood een podium voor het pitchen van ideeën over het transformeren van bestaande bebouwing in Den Haag en Rotterdam. Kantoorgenoten Daniëlle Roelands-Fransen en Aart Jan van der Ven namen in dit kader plaats in het expertboard, dat de verschillende pitches mocht beoordelen.

Kenmerkend voor de beoordeling van de pitches was dat alle relevante partijen – makelaar, ontwikkelaar, financier, overheid en jurist – in een vroegtijdig stadium met elkaar aan tafel zijn gaan zitten en creatief met elkaar mee dachten om de succesfactoren en de aandachtspunten van een project te identificeren.

Die aanpak bewijst dat het tijdig signaleren van (juridische) knelpunten tot voordeel heeft dat daarmee in de planvorming tijdig rekening kan worden gehouden. Op die manier kan worden voorkomen dat een project onnodige vertraging leidt.

Succesvolle transformatie

Een succesvolle transformatie staat of valt met vertrouwen van partijen in elkaar en in het project. De ervaring leert dat het wegnemen van juridische onzekerheden positief bijdraagt aan het proces om tot een succesvolle transformatie te komen.

Kortom, de succesfactoren voor een geslaagde transformatie zijn:

  • Experts en stakeholders in een vroegtijdig stadium hun visie laten geven
  • Het vroegtijdig inventariseren van eventuele (juridische) knelpunten
  • Het creëren van vertrouwen van publieke en private partijen zowel in elkaar als in het project

Door onze kennis en ervaring in een politiek-bestuurlijke context en onze inhoudelijke kennis van het omgevings- en vastgoedrecht in brede zin, vervullen wij graag de rol van bruggenbouwer. Die functie van bruggenbouwer vervullen wij onder meer in de relatie tussen ontwikkelaar en gemeente, ontwikkelaar en financier en in relatie met de overige stakeholders (zoals omwonenden) van een transformatieproject.