Home Kennis De normalisering in drie tekeningen

De normalisering in drie tekeningen

24 januari 2019
Marije Schneider

Over de normalisering is al veel geschreven, maar nog niet zoveel getekend! In dit blog wordt de normalisering uitgelegd in drie verhelderende tekeningen.

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst


Ambtenaren worden nu eenzijdig aangesteld. Wie bij een overheidsorganisatie gaat werken, krijgt een aanstellingsbesluit uitgereikt dat alleen is getekend door de organisatie. De ambtenaar hoeft geen handtekening te zetten. Straks is dat anders. De aanstelling wordt vervangen door de arbeidsovereenkomst, waar beide partijen hun handtekening onder zetten.

Van bestuursrecht naar civiel recht


Een ambtenaar die het niet eens is met een beslissing van zijn werkgever moet nu bezwaar maken bij de Algemene bezwaaradviescommissie (Abc). De Abc brengt advies uit aan zijn werkgever over de te nemen beslissing op bezwaar. Na de normalisering moet een ambtenaar zich wenden tot de kantonrechter. Dat komt omdat op het ambtenarenrecht het bestuursprocesrecht van toepassing is, maar in het arbeidsrecht is dat het civiele recht. Dat betekent dat in plaats van de route bezwaaradviescommissie – bestuursrechter – Centrale Raad van Beroep, de route kantonrechter – Hof – Hoge Raad moet worden gevolgd.

Op besluiten genomen vóór de normalisering blijft het bestuursprocesrecht van toepassing


Op alle besluiten die vóór de inwerkingtreding van de normalisering, vermoedelijk per 1 januari 2020, worden genomen, is het oude recht van toepassing. Dat wil zeggen dat op besluiten die worden genomen vóór 1 januari 2020 het bestuursprocesrecht van toepassing blijft. De Algemene wet bestuursrecht blijft van toepassing. Het gaat om de datum van het nemen van het besluit: als de bezwaartermijn van zes weken in 2020 valt kan in 2020 nog bezwaar worden gemaakt. Datzelfde geldt voor beslissingen op bezwaar: als de beroepstermijn zich uitstrekt tot 2020 geldt voor dat besluit nog steeds het bestuursprocesrecht en dient beroep te worden ingesteld bij de bestuursrechter. Dit is gebaseerd op artikel 16 Ambtenarenwet 2017, dat het overgangsrecht op dit punt regelt. Het betekent dat nog geruime tijd na 2020 sprake zal kunnen zijn van bestuursrechtelijke procedures.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Marije Schneider
Marije Schneider