Home Kennis De Ladder voor duurzame verstedelijking en gebiedsontwikkeling 2.0

De Ladder voor duurzame verstedelijking en gebiedsontwikkeling 2.0

6 juli 2015
Laura van der Meulen

In het StAB, het jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht hebben Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen een artikel geschreven over de mogelijke belemmering van de Ladder voor duurzame verstedelijking voor flexibel bestemmen.

Overheden kiezen bij ruimtelijke ordening steeds vaker voor flexibele bestemmingen. Door flexibiliteitsbepalingen op te nemen in bestemmingsplannen kan makkelijker worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends. De overheid behoudt de regie, maar blijft meer op de achtergrond waardoor de markt tot op zekere hoogte de vrije hand krijgt. De Ladder voor duurzame verstedelijking kan echter flexibel bestemmen lastig maken.

In het artikel wordt ingegaan op hoe een strikte toepassing van de eerste trede een obstakel kan vormen voor flexibiliteit in ruimtelijke besluiten. Daniëlle en Laura zetten uiteen in welke gevallen en op welke wijzen de Ladder flexibiliteit in ruimtelijke besluiten kan bemoeilijken. Ook staan zij stil bij een mogelijke oplossing voor dit probleem.

Bron: StAB 2015, afl. 2 – Struikelt gebiedsontwikkeling 2.0 over de Ladder voor duurzame verstedelijking?, Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Laura van der Meulen
Laura van der Meulen