Home Kennis De Ladder en het bepalen van de regio: wat maakt het bestemmingsplan mogelijk?

De Ladder en het bepalen van de regio: wat maakt het bestemmingsplan mogelijk?

17 maart 2017
Laura van der Meulen

De eerste trede van de Ladder betreft de beoordeling of de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. De praktijk loopt met enige regelmaat aan tegen vragen op dit punt. Wat is een stedelijke ontwikkeling? Is de stedelijke ontwikkeling wel nieuw? Hoe bepaal ik de regio bij de eerste trede? Veel vragen zijn inmiddels beantwoord in de jurisprudentie. In een uitspraak van 3 maart 2017 heeft de Voorzieningenrechter van de AbRvS nog eens duidelijk gemaakt dat bij het bepalen van de regio uitgegaan moet worden van hetgeen het bestemmingsplan mogelijk maakt.

Wat was er aan de hand?

Aan de orde was het bestemmingsplan “Ee-bedrijvenlocatie Tibsterwei” van de gemeente Dongeradeel. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een bedrijvenbestemming op een aantal percelen grasland. Verzoeker vreest dat het verloren gaan van de landschappelijke waarden van het plangebied een negatief effect heeft op de recreatieve functie van zijn boerderij en de waarde daarvan. Volgens hem is niet voldaan aan de Ladder, aangezien de regio te beperkt zou zijn afgebakend.

Standpunt gemeenteraad

De gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat het bestemmingsplan voorziet in ruimte voor drie concrete bedrijven die lokaal gebonden zijn. Om die reden is bij het bepalen van de regio alleen gekeken of in het dorp Ee geschikte locaties beschikbaar zijn.

Het oordeel van de voorzieningenrechter

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat het bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk maakt. Betwijfeld wordt of het door de gemeenteraad gekozen regionaal schaalniveau bij de toets aan de eerste trede juist is. Daarbij overweegt de Voorzieningenrechter dat het bestemmingsplan niet alleen de drie door de gemeenteraad genoemde bedrijven mogelijk maakt, maar dat op grond van de planregels mechanisatie- en transportbedrijven in het algemeen mogelijk worden gemaakt. Om deze reden had niet volstaan kunnen worden met een regioafbakening die zich beperkt tot het dorp Ee.

Conclusie

Deze uitspraak maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om in het kader van de eerste trede van de Ladder de regio goed af te bakenen. Daarbij is van belang welke functies het bestemmingsplan precies mogelijk maakt. Hoewel dit inmiddels een bestendige jurisprudentielijn is, toont deze uitspraak aan dat het in de praktijk toch nog wel eens misgaat. Het blijft dus oppassen geblazen!

Bron: Vz. AbRvS 3 maart 2017, 201608869/2/R3

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Laura van der Meulen
Laura van der Meulen