Home Kennis Congres Omgevingswet 2015: Grondbeleid

Congres Omgevingswet 2015: Grondbeleid

13 november 2015
Daniëlle Roelands - Fransen

Afgelopen woensdag 11 november heeft in het Stadion Galgenwaard in Utrecht voor de vierde keer het Congres Omgevingswet plaatsgevonden. Tijdens deze dag hadden sprekers en deelnemers van de overheid, het onderwijs en de advocatuur de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over verschillende thema’s met betrekking tot het wetsvoorstel Omgevingswet dat afgelopen zomer is aangenomen door de Tweede Kamer.

De dag begon met een schets van de actuele stand van zaken omtrent het wetsvoorstel, dit werd gevolgd door een gesprek met verschillende sprekers uit de praktijk over de aankomende wet. In de middag was er ruimte voor vier verschillende ‘parallelsessies’, waarbij er per sessie steeds een ander aspect van het wetsvoorstel werd besproken.

Bij de parallelsessie die werd geleid door Daniëlle Roelands-Fransen kwamen het grondbeleid en de op handen zijnde wijzigingen als gevolg van het  wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom aan bod en werd er met behulp van verschillende stellingen gediscussieerd over deze onderwerpen. In 2016 verschijnt de concept-wettekst van deze aanvullingswet Grondeigendom, afgaande op de discussies die reeds werden gevoerd over het al dan niet voorbestaan van het vestigen van een voorkeursrecht als instrument en de waardegrondslag voor de bepaling van schadeloosstelling bij onteigening, belooft het wetgevingstraject voor deze aanvullingswet interessant te worden. Wij kijken hier reikhalzend naar uit!

Klik hier voor meer informatie over deze parallelsessie.