Home Mensen Giel Wind

Giel Wind

Advocaat

Giel Wind is advocaat en werkt sinds 2023 op de sectie Cassatie aan procedures en adviezen over de volle breedte van het civiele (proces)recht. Giel behaalde een master Civiel Recht (cum laude) en een bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Daarvoor rondde hij een bachelor Bouwkunde (honours) af aan de TU Delft. Tijdens zijn studie deed hij ervaring op binnen de advocatuur en de wetenschap, daarnaast is hij werkzaam geweest als debattrainer en jurylid op debattoernooien.