Home Kennis Blogreeks Invoeringswet Omgevingswet dinsdag 16 mei van start!

Blogreeks Invoeringswet Omgevingswet dinsdag 16 mei van start!

15 mei 2017
Julian Kramer
,
Lianne Barnhoorn
en
Laura van der Meulen

De Omgevingswet treedt volgens de huidige planning in 2019 in werking. Dat moment komt met de Invoeringswet Omgevingswet (hierna: IOw) weer een belangrijke stap dichterbij. De IOw regelt niet alleen het overgangsrecht en het intrekken en wijzigen van andere wetten. Ook inhoudelijk voorziet de IOw in een aantal belangrijke wijzigingen van de Omgevingswet.

Reden te meer om de IOw in de spotlights te zetten. Dat doen wij aan de hand van een blogreeks. In de blogreeks zoomen wij in op de belangrijke onderwerpen uit de IOw. Toegevoegde waarde van de reeks is dat wij de verschillende onderwerpen in perspectief plaatsen en het onderlinge verband benadrukken.

De komende periode verschijnt elke dinsdagochtend een blogbericht, waarin één van de onderwerpen uit de IOw wordt uitgediept. De onderwerpen die u de komende weken in ieder geval van ons kunt verwachten zijn:

1. De Invoeringswet en het digitale stelsel

In dit blogbericht staan wij stil bij de implementatie en de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Omgevingswet bepaalde reeds dát er een DSO moet zijn. De IOw geeft nader handen en voeten aan dit stelsel.

2. Het Omgevingsplan, wat wijzigt er onder de Invoeringswet?

In dit bericht wordt ingegaan op de herziening van het vergunningstelsel in het Omgevingsplan. In dit blogbericht zal de omgevingsplanactiviteit centraal staan. De belangrijkste wijzigingen en het nieuw te gelden stelsel zullen besproken worden.

3. Splitsing vergunningplicht bouwactiviteiten

De IOw neemt de vergunningplicht voor de bouwactiviteit op de schop. In dit blogbericht bespreken wij de vernieuwde vergunningplicht voor bouwwerken. Wat verandert er precies? Hoe werkt het en wat zijn voor u de consequenties?

4. Voorbereidingsbesluit voor een omgevingsplan: zoek de verschillen

Het voorbereidingsbesluit is in het huidige stelsel een onmisbare schakel ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen tijdens de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. Maar is dat voorbereidingsbesluit wel zo onmisbaar? Met de IOw wordt het huidige stelsel losgelaten. In dit blogbericht staan wij stil bij het huidige én het nieuwe stelsel. Daarbij bespreken wij de verschillen.

5. Handhaving en uitvoering

Dit blogbericht behandelt de gereserveerde paragrafen van de Omgevingswet die gaan over de bestuurlijke handhaving en de kwaliteitsbevordering. Dit bericht zal onder meer de introductie van de bestuurlijke boete in twee nieuwe domeinen bespreken en de introductie van twee nieuwe instrumenten in de Omgevingswet.

6. Rechtsbescherming onder de Invoeringswet

De IOw voorziet in het wijzigen van bijlage 1 (Regeling rechtstreeks beroep) en bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) van de Awb. Wat betekenen deze wijzigingen voor de praktijk. Wij beantwoorden deze vraag in het blogbericht.

7. Overgangsrecht

In de afsluiting van deze blogreeks gaan wij in op het overgangsrecht van de Ow. Dit overgangsrecht is deels neergelegd in de IOw en deels wordt dit nog neergelegd in het Invoeringsbesluit Ow. Wij beperken ons in deze blogreeks tot dat deel van het overgangsrecht dat is neergelegd in de IOw.