Home Kennis Bewoner met voorkeurspositie: geen belanghebbende bij een besluit hogere waarden geluid

Bewoner met voorkeurspositie: geen belanghebbende bij een besluit hogere waarden geluid

8 november 2013

De toezegging van een college van een gemeente dat bij de verkoop van te bouwen woningen de huidige bewoners van dat gebied een voorkeurspositie hebben, maakt niet dat zij aan te merken zijn als belanghebbenden bij een besluit hogere waarden geluid. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling van 16 oktober 2013.

De regeling in artikel 83 van de Wet geluidhinder strekt ertoe dat bij besluit wordt vastgesteld welke geluidsbelasting - na het zo mogelijk treffen van maatregelen - bij te bouwen woningen vanwege een weg maximaal mag optreden. Appellanten wonen tegenover de te bouwen woningen waarvoor hogere waarden zijn vastgesteld.

Ter zitting heeft het college aangegeven dat er nog geen toekomstige bewoners en of eigenaren van de nieuw te bouwen woningen bekend zijn. Voorts is niet gebleken dat appellanten concrete interesse hebben getoond in de koop en of bewoning van deze woningen. Derhalve strekt de regeling in artikel 83 van de Wet geluidhinder kennelijk niet tot bescherming van de belangen van appellanten. Dat het college in 2005 zou hebben toegezegd dat bij de verkoop van de te bouwen woningen de huidige bewoners van het gebied een voorkeurspositie zouden hebben, vormt onvoldoende aanleiding voor een ander oordeel. Hetgeen appellanten hebben aangevoerd kan derhalve niet leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. Daarom ziet de Afdeling af van een verdere inhoudelijke bespreking van hetgeen appellanten ter zake hebben aangevoerd.

Al eerder besliste de Afdeling dat artikel 83 Wet geluidhinder strekt ter bescherming van de belangen van de eigenaar of bewoner van de betreffende woning waarvoor een hoger waarde wordt vastgesteld. Wanneer het besluit hogere waarden een noodzakelijke voorwaarde is om de voorgenomen activiteit te realiseren dan zijn bij zo’n besluit rechtstreeks de belangen betrokken van iedere persoon die door realisering van de voorgenomen activiteit rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt. Zie AbRvS 27 mei 2009, nr. 2000805817/1/M2, ECLI:NL:RVS:2009:BI4973, AB 2009, 329 t/m 331 (m.nt. J.H. Geerdink). Direct omwonenden die in de buurt van de voorgenomen activiteit wonen - in de delfde straat of op korte afstand van de woningen waarvoor hogere waarden zijn vastgesteld - zijn belanghebbende bij het besluit hogere waarden. Zie AbRvS 4 mei 2010, nr. 200904074/1/M2, ECLI:NL:RVS:2010:BM3259. Ook ouders van kinderen die naar een school zullen gaan waarvoor hogere waarden zijn vast gesteld, zijn belanghebbend. Zie het bericht dat eerder op dit blog is verschenen.

Bron: AbRvS 16 oktober 2013, nrs. 201300837/1/R1 en 201302394/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:1551

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail