Home Kennis Besluit uitvoering 8e tranche Chw in werking getreden

Besluit uitvoering 8e tranche Chw in werking getreden

20 september 2014
Janneke Verburg

Op 20 september 2014 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet achtste tranche in werking getreden. Met dit besluit worden onder meer innovatieve experimenten aan het besluit toegevoegd en is Bijlage II van de Chw aangevuld.

Nieuwe innovatieve experimenten

Voor een aantal gemeenten worden innovatieve projecten aan het besluit toegevoegd. Door toevoeging van deze projecten aan het besluit hoeven de betreffende gemeenten een omgevingsvergunningsaanvraag niet meer te toetsen aan het Bouwbesluit 2012, indien de aanvraag betrekking heeft op een grondgebonden woning met het Keurmerk Garantiewoning. Dubbele toetsing door de gemeente op grond van de Wabo en de aannemer op grond van het Keurmerk wordt hierdoor voorkomen. Het gaat hier om de gemeenten Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Sint Anthonis.

Ook is het mogelijk gemaakt dat de gemeenten Bernheze en ‘s-Hertogenbosch het bestemmingsplan voor het project Heesch-West kan vaststellen met een planperiode van 20 jaar, in plaats van de gebruikelijke 10 jaar. Daarnaast kan er, met het oog op de toekomstige Omgevingswet, worden geëxperimenteerd met bestemmingsplannen, in die zin dat het bestemmingsplan een bredere reikwijdte voor het gehele gemeentelijke grondgebied kan krijgen. Dit laatste geldt voor de gemeenten Breda, Bussum, Deventer, Oldenzaal, Soest en Venlo.

Bijlage II Chw

Door de aanvulling van de categorieën ‘Overige ruimtelijke projecten’ (zie hiernavolgende lijst) en ‘Wegenprojecten’ (knooppunt Hoevelaken) van Bijlage II vallen meer projecten onder de versnellende procedurele mogelijkheden van de Chw. Het gaat om de volgende projecten:

  • Ice Dôme Almere
  • KNSF-terrein Muiden
  • Buitenhaven Muiden
  • Brediusterrein Muiden
  • Wind op land 5 tot 100 MW Eemshaven
  • Wind op land 5 tot 100 MW Delfzijl
  • Wind op land 5 tot 100 MW, N33 nabij Veendam

Bron: Stb. 2014, nr. 331

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Janneke Verburg
Janneke Verburg