Home Kennis Annotatie uitspraak integriteitsonderzoek

Annotatie uitspraak integriteitsonderzoek

22 juni 2021
Erika Wies

Een gemeentesecretaris werkte niet mee aan een integriteitsonderzoek. Mocht de gemeente de ambtenaar ontslaan? De kantonrechter Overijssel oordeelde (in ambtenaarrechtelijke termen) dat sprake is van ‘plichtsverzuim’, maar dat de sanctie van ontslag te zwaar is. Over deze uitspraak schreven Erika Wies en Annemijn Westerduin een annotatie. Volgens hen is de kantonrechter (te) mild geweest voor de gemeentesecretaris, omdat de ambtenaar mee zou moeten werken aan een integriteitsonderzoek indien daar aanleiding toe is. Hoe oordeelde de Raad op dit punt voor de normalisering? En heeft de kantonrechter die rechtspraak toegepast? Lees het in de annotatie.

Heeft u vragen over een uit te voeren integriteitsonderzoek of wil één van uw medewerkers niet meewerken aan een integriteitsonderzoek? Neem vrijblijvend contact op met Erika of Annemijn.